Valpreventie

Bij mensen die ouder worden, neemt het risico op vallen toe. Vallen op hoge leeftijd kan grote gevolgen hebben en tot ernstige verwondingen leiden. Dit kan veel invloed hebben op de zelfstandigheid van deze mensen. Valpreventie is erop gericht het risico op vallen te verminderen of te voorkomen.

Ons trainingsprogramma “In Balans” is gericht op het verbeteren van evenwicht, spierkracht en lopen. Daarnaast krijgt men advies op maat om het valrisico te verminderen, bv. aanpassen medicatie, verbeteren van het gezichtsvermogen en het aanpassen van de woning. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering  kunt u terugvinden of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding voor deze training.