Osteopathie Maastricht

Osteopathie Maastricht

Osteopathie voor het opheffen van chronische blokkades in uw lichaam

In het team fysiotherapeuten van Fysio Centrum Maastricht beschikken wij ook over een fysio-maastrichtgekwalificeerde osteopaat. Wat doet een osteopaat?  Osteopathie is een manuele geneeswijze die er op gericht is het zelf genezend vermogen van het lichaam te stimuleren. Tijdens de osteopathie behandelingen in Maastricht doet de osteopaat dit door het opheffen van blokkades in het bewegingsapparaat, de inwendige organen en de schedel. Osteopathie die wij in Maastricht geven gaat namelijk van een natuurlijk samenhang uit tussen deze drie systemen. Wanneer deze in onbalans zijn ontstaan er klachten.

Osteopathie Maastricht is een veilige en snelle methode

Zoals bovenstaand aangegeven is osteopathie een manuele geneeswijze. Tijdens de behandeling in Maastricht gebruikt de osteopaat van Fysio Centrum Maastricht alleen zijn handen. Door gerichte zachte technieken als duwen en trekken toe te passen probeert de osteopaat de blokkades die er in de loop der tijd zijn ontstaan op te heffen. Wanneer dat gelukt is, kan het zelf genezend vermogen het lichaam verder herstellen. Voor osteopathie in Maastricht is geen verwijzing van de huisarts of medisch specialist vereist.

Intakegesprek en plan van aanpak voor osteopathie Maastricht

Voordat met een behandeling begonnen wordt vindt er eerst een intakegesprek en uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats. Hieruit volgt de osteopatische diagnose. Hierin worden mobiliteitsbeperkingen aangegeven die losgemaakt de oplossing van uw klachten kunnen zijn. Wanneer uit de diagnose blijkt dat overleg met uw huisarts nodig is wordt dit met u besproken. Wellicht ten overvloede. Een osteopaat is geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er juist mee samen. Als het nodig is, verwijst een osteopaat door.

Osteopathie Maastricht voor hardnekkige en onbegrepen klachten

Op osteopathie Maastricht wordt vaak een beroep gedaan bij hardnekkige klachten zoals: rug- en nekklachten, maag- en darmklachten, zwangerschapsklachten, hoofdpijn en migraine, darmkrampjes bij kinderen, veelvuldig huilen van baby’s. Maar ook bij onbegrepen klachten als prikkelbare darmsyndroom, fybromyalgie, chronische vermoeidheid, pijn op de borst, benauwdheid, etc.

Bij Fysio Centrum Maastricht binnen 24 uur een afspraak

Wilt u meer informatie over osteopathie behandelingen bij Fysio Centrum Maastricht, neem dan telefonisch contact met ons op. Voor het maken van een afspraak met onze osteopaat in Maastricht belt u telefoon 043 – 321 6870